Adres

ul. Francesco Nullo 42/40
               31-543 Kraków

biuro@etcfinancegroup.pl

Godziny pracy: 8:00 - 16:00

ETC Finance Group współpracuje z osobami, które posiadają lub planują w przyszłości posiadać status przedsiębiorcy (zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza, jak i spółki prawa handlowego), a nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie hipoteczne musi znajdować się na terytorium RP. Pożyczkobiorca nie musi być właścicielem nieruchomości, może to być osoba trzecia (poręczyciel). Warto również zaznaczyć, że dla firmy nie ma znaczenia miejsce zamieszkania klienta. Może on zatem pozostawać poza granicami Rzeczypospolitej. Pożyczka nie wymaga również wykonywania przelewów weryfikacyjnych.

Minimalna kwota pożyczki w ETC Finance Group to 30.000 zł, maksymalna natomiast aż 200.000 zł.

Okres spłaty wynosi od 3-18 miesięcy. W niektórych przypadkach ETC Finanse Group umożliwia również wydłużenie okresu spłaty na indywidualnych warunkach.

Klient nie jest zobowiązany do podania konkretnego celu, na który zaciąga zobowiązanie finansowe (powinien być on jednak związany z prowadzeniem działalności gospodarczej). Środki mogą być przeznaczone dla przykładu na ogólny rozwój działalności, zakup sprzętu lub maszyn, zakup towarów, zakup materiałów do produkcji, zakup nieruchomości, rozwinięcie nowej działalności (start-up) czy też konsolidację zobowiązań bankowych i pozabankowych. Ostateczna decyzja należy właśnie do Ciebie.

Kwota pożyczki zostanie wypłacona nawet w 48 godzin od złożenia wniosku.

Bez żadnych dodatkowych kosztów można się zdecydować na wcześniejszy zwrot należności. Oferta spłaty pożyczki jest kompleksowa. Firma umożliwia bowiem rozliczenie jej m. in. Za pomocą: rat odsetkowych, rat kapitałowo-odsetkowych, spłaty balonowej (cały kapitał spłacany na koniec trwania umowy pożyczki) lub w innej formie ustalonej indywidualnie z doradcą ds. pożyczek.

ETC Finance Group nie weryfikuje zdolności kredytowej w rozumieniu bankowym.

Na decyzję o udzieleniu pożyczki nie mają wpływu inne zadłużenia. W szczególności zadłużenia w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nie weryfikujemy również baz BIK, BIG, KRD oraz BRKN. Ograniczamy do minimum wszelkiego rodzaju formalności związane z uzyskaniem pożyczki. Dla firmy ma przede wszystkim znaczenie stan, wartość oraz rodzaj nieruchomości, która będzie przedmiotem zabezpieczenia.

Pożyczki udzielane są w oparciu o zabezpieczenie hipoteczne – w analogiczny sposób jak w przypadku kredytów bankowych. Zabezpieczenie hipoteczne jest najbezpieczniejszą formą zabezpieczenia zarówno dla pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy. Pod uwagę brane są wyłącznie nieruchomości, które znajdują się w większych aglomeracjach miejskich oraz miejscowościach powyżej 40 000 mieszkańców.

Obligatoryjnymi elementami, jakie są niezbędne do wydania wstępnej decyzji są: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, numer księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości, NIP/KRS prowadzonej działalności oraz wysokość kwoty, o którą wnioskujecie. Dodatkowymi elementami pozwalającymi nam na znaczne przyspieszenie (nawet do 48h od momentu złożenia wniosku) procesu oraz wypłaty kwoty pożyczki są: krótki opis lokalizacji nieruchomości, podanie szacunkowej wartości nieruchomości, fotografie nieruchomości, dokumenty finansowe.